Vi har nå oppdatert IRIS til versjon 1.19.12, dette er nytt:

  • Du trenger ikke lenger legge inn KID, Total sum og Fakturanummer under Faktura, bare last opp fakturaen så fikser vi resten!
  • Chatboblen er blitt erstattet med en løsning for å gi tilbakemeldinger.
    • Vi opplevde en del tekniske utfordringer med chat løsningen og bytter den dermed ut med en ny løsning.
  • Interne endringer i rapporter