Tjenester

Om ClaimIT

ClaimIT er en helt ny digital kundereise for bilbruker.

ClaimIT lar bilbruker gjøre opp hele skadesaken selv. Her kan bilbruker melde inn skade, signere skademelding digitalt, booke time og tilleggsprodukter hos prefererte partnere for sitt forsikringsselskap, samt betale egenandel. 

Brukeren får alt på ett sted, som sikrer god datakvalitet og trygghet. 

ClaimIT er laget for å bygge tillit til bruker og vil ha samme design og utseende som forsikringsselskapet eller verkstedet som eier plattformen. 

 Tjenester

Om ClaimIT

ClaimIT er en helt ny digital kundereise for bilbruker.

ClaimIT lar bilbruker fullføre hele skadesaken selv. De kan melde inn skade, signere skademelding digitalt, booke time og tilleggsprodukter hos prefererte partnere for sitt forsikringsselskap, samt betale egenandel. 

Brukeren får alt på ett sted, som sikrer god datakvalitet og trygghet. 

ClaimIT er laget for å bygge tillit til bruker og vil ha samme design og utseende som forsikringsselskapet eller verkstedet som eier plattformen.